IQ Master

/IQ Master
Rok Wydania:
Stan Wydania:
Wydawca:
Producent:
Platforma:

Amiga

Amiga version by K. Pichlak

Atari 8-bit

Additional help - dictionary (Współpraca - słownik) Additional SupportAgnieszka
Concept Author (Pomysł) ConceptBartłomiej Trokowicz
Graphics (Grafika) ArtistCarampuc
Music (Muzyka) MusicianPaweł Grabowski
Passwords (Hasła) Text WriterBartłomiej Trokowicz
Programming (Programowanie) ProgrammerCarampuc

DOS

Programmer ProgrammerA. Grajek
Special Thanks Special ThanksMarek Fedec
Testing TesterMałgorzata Fedec


2018-10-24T13:43:48+00:00Październik 9th, 2018|

Zostaw komentarz